Informatie over lidmaatschap en opleiding

VvCP - dé vereniging die zich inzet voor het oplossen en het voorkomen van conflicten in overleg en samenspraak, volgens de daartoe op het gebied van Collaborative Practice ontwikkelde methode.

Een echtscheiding kan een strijd worden.  Een aantal deskundigen heeft gezocht naar een beter alternatief, dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het Collaborative Divorce Model, de Overlegscheiding. Met een team van beide ex-partners, advocaten en deskundigen wordt getracht het conflict in overleg op te lossen waarbij van tevoren wordt afgesproken dat de gang naar de rechter niet zal worden genomen. Overlegscheiden gebeurt met respect voor elkaar hetgeen leidt tot duurzame oplossingen.

Heeft u behoefte aan meer tools om te voorkomen dat u als scheidingsprofessional in het conflict van uw cliënten wordt gezogen? Zou u willen weten hoe u via multidisciplinaire samenwerking uw cliënten optimaal kunt bedienen? Dan is de basistraining Collaborative Practice iets voor u!

Tijdens deze driedaagse opleiding komt u alles te weten over deze vorm van alternatieve geschilbeslechting. Het is een universeel toepasbare methode waarbij drie zaken belangrijk zijn: het recht, emoties en de financiën. U wordt getraind in het werken in een multidisciplinair team dat erop is gericht het geschil onderling op te lossen.

De geplande opleiding in mei/juni 2020 gaat niet door i.v.m. de Coronacrisis. Zodra er nieuwe data bekend zijn zullen deze worden geplaatst.

Kosten en lidmaatschap
In de cursusprijs van € 1.600,-- excl. BTW (wijzigingen voorbehouden) zijn de kosten van de syllabus en de kosten van het verblijf (lunches, diner en overnachting) inbegrepen. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding, dient u tevens (aspirant)lid te zijn van de vereniging. De contributiebijdrage voor 2020 bedraagt € 300.- excl. BTW (prijspeil 2019). Voor nadere informatie over het lidmaatschap en de opleiding, zie: Doelstelling vereniging / lidmaatschapscriteria  / inschrijving